Osobní a firemní kouč Zdenka Kárná

Žijte šťastný život

K dispozici na telefonu a SKYPE

Jsem osobní a firemní koučka

Už pět let provázím muže, ženy, zaměstnance, podnikatele i majitele firem jejich životem. Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu, obor pedagogika, zaměřená na výchovu a vzdělávání dospělých.

Tam jsem získala vzdělanostní background v oblasti psychologie, seberozvoje a celoživotní práce na sobě i schopnosti ovlivňovat s úspěchem životy dospělých lidí, kteří vědí, co chtějí a nebo vědí, co nechtějí.

Jmenuji se Zdeňka Kárná, PhDr.

Chcete vědět víc?

Jak šel čas

Mé znalosti a zkušenosti

Koučování je radost

Koučování je pro mě radostí – hlavně když vidím, jak sám klient přichází na věci, o kterých vůbec netušil. Stále je pro mě fascinující, jak je koučink účinný nástroj změny, a jak jsou jeho dopady trvalé.

Sezení se mnou jsou radostná a inspirativní, ve většině případů garantuji reálné výsledky při osobní proměně. Na začátku práce si stanovíme cíl a toho dosáhneme.

Studium v zahraničí

Rok jsem žila a učila se, jak fungují média za mořem.

Na americké University of Georgia. Tato stáž mi dala možnost nahlédnout na sebe a okolí z jiné perspektivy. Také naučit se ocenit jedinečnost každého z nás.

Soukromý sektor

Tyto zkušenosti jsem později využila v soukromém sektoru jako poradce pro public relations ve finanční společnosti Home Credit i ve státním sektoru jako tisková mluvčí na Nejvyšším státním zastupitelství.

Pedagog, Média

Učila jsem na střední škole, poznala specifické prostředí školství. Je zajímavé, že se na mě často obracejí pedagogové i ředitelé z různých typů školských zařízení. Pracovala jsem i v emotivním prostředí médií jak veřejnoprávních, tak soukromých na pozicích moderátorky i reportérky.

Mohu Vám pomoci v následujících oblastech

Nabídka

Komu mohu pomoci?

Ženám, mužům i firmám

Témata: Vztah ano či ne. Znovunalezení rovnováhy po rozchodu nebo rozvodu. Práce, která mě uspokojuje. Život v harmonii a pohodě. Znovunalezení sebedůvěry. Umění říkat NE. Sladění osobního a profesního života. Zbavení se zátěže minulosti. Zvládnutí manažerských dovedností.  Život po mateřské dovolené, po 50 i v důchodu.

Témata: Sebeovládání v krizových situacích, zvládání stresu. Prosazení se na pracovišti. Sladění osobního a profesního života. Práce, která využívá mých silných stránek. Rozvoj argumentačních schopností. Skvělá prezentace bez trémy. Posílení nebo znovunalezení sebedůvěry po životním „kopanci“. Vystupování s respektem, šarmem i elegancí.

Témata: Rozvoj manažerských a lídrovských dovedností u vedoucích, šéfů a ředitelů. Rozvoj emoční inteligence u vedoucích pracovníků. Zlepšení atmosféry ve firmě nebo organizaci. Rozvoj firmy – vize, cíle, efektivní využívání silných stránek zaměstnanců, eliminace“kazičů“. Prezentační a argumentační dovednosti.

Příběhy, blog

Různé příběhy

Workshop: Naučte se mluvit před publikem
Workshop: Naučte se mluvit před publikem

Jak zajímavě, profesionálně a bez trémy  mluvit před publikem  Naučíte se přirozeně komunikovat s jistotou, vystupovat s elegancí a prezentovat se šarmem.Datum: Sobota 25. listopadu , 9:30 – 15:30 (12:30 – 13:30 přestávka na oběd) Místo: salonek hotelu Continental, Kounicova 6, 601 00 Brno...

Koučink pro manažery v IT oborech
Koučink pro manažery v IT oborech

Počet firem podnikajících v digitálních a IT technologiích narůstá. Mnoho absolventů škol si zakládá vlastní firmy. Jsou odborníci, ale řízení jim nejde, i když zezačátku při budování firmy to tak nevypadá. Většinou mladí muži ve věku od 25 do 40 let mají hendikep právě v předávání kompetencí...

Kurz koučovacího stylu řízení
Kurz koučovacího stylu řízení

Pro firmy – skupinu manažerů nebo vedoucích či jinak zodpovědných pracovníků, kteří se chtějí naučit koučovací styl řízení, lektoruji kurz buď na místě ve firmě nebo mimo firmu v místě mé kanceláře v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno. Pro osvojení tohoto nejmodernějšího stylu řízení je...

Doporučené balíčky

Začněte svou životní změnu zde

1.konzultace zdarma a jedno samostatné sezení (120 minut) 2 500 Kč.
Osobní rozvoj
CZK85004 sezení

 • Nalezení životní cesty
 • Zvýšení sebevědomí
 • Ovládání emocí
 • Nalezení životní energie
 • Zvládání stresu
 • Odstranění bloků, které komplikují život
 • Sladění rodiny a práce
 • Umění učit se

Vztahy
CZK95005 sezení

 • Vztah, ano či ne?
 • Vymazání minulosti
 • Nadřízený/podřízený
 • Šéf/zaměstnanec
 • Nefunkční vztahy
 • Jsem sám sebou?
 • Opakované chyby – proč?
 • Rodiče versus dospělé děti
 • Řešení krizí ve vztahu

Kariéra, Byznys
CZK115006 sezení

 • Chci lepší práci
 • Řízení času, cíle, vize
 • Umění říkat NE
 • Schopnost motivovat
 • Vím, v čem jsem dobrý?
 • Rozvoj leadershipu
 • Prezentační dovednosti
 • Přesvědčovací dovednosti
 • Rozvoj emoční inteligence

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA