Koučovací styl řízení, aneb manažerem za dva měsíce

Počet sezení: 8, každé 120 minut, zpětná vazba pomocí kamerového záznamu

Délka trvání : 2 – 2,5 měsíce

Výhody individuálního seberozvoje: rychlejší a účinnější osvojení koučovacích a  manažerských technik, sezení jsou vedena stylem praktického výcviku.

Cena: 35 000 Kč plus DPH

Pro koho je školení určeno:

 1. manažery na vyšších i nižších pozicích
 2. vedoucí oddělení v organizacích a institucích
 3. pro všechny, kteří v manažerské pozici začínají nebo už v ní pracují ,
 4. chtějí zlepšit své manažerské dovednosti a začít využívat koučovací styl řízení

Koučovací styl – co se naučíte

 • Jak funguje mozek – důležité pro delegování pravomocí a sladění výkonu týmuKoučovací styl řízení
 • Práce s typy osobností
 • 4D metodologie – kultivace, zapojení, vize, řízení
 • Vytváření a rozvoj týmů, koučování týmů
 • Práce se stanovením cílů – metody GROW a SMART
 • Upevnění leadershipu – posílení vnímání kompetencí , cítit se v pozici lídra – kouče komfortně
 • Technika navození stavu připravenosti
 • Přesvědčivý projev a jeho podstata –  hlas jako nástroj komunikace , slovo, energie, řeč těla, tón hlasu, dynamika hlasu, odhodlání sdělovat info,zájem/nezájem, detaily/celek
 • Hodnotová slova, rozhodovací systém
 • Jak zajímavě a poutavě prezentovat – každá prezentace čehokoli má své přesné zákonitosti
 • Rozvoj slovní zásoby – speciální cvičení
 • Výcvik koučovacího stylu řízení – příprava na konkrétní akce, porady, stmelování týmů,následný rozbor, analýza pozitiv a negativ, návrhy na další “posun”

Čtěte více  Koučování? Co to vlastně je?

Komentáře jsou uzavřeny.