Koučink pro majitele, ředitele a vedoucí pracovníky v technických a IT oborech

Být skvělým odborníkem, součástí týmu je jedna věc, začít tento tým řídit je věc druhá a značně odlišná. A i ti, kteří mají tzv.lídrovské předpoklady se učí od začátku – komunikovat jako šéf i řídit a rozhodovat jako šéf.

Muži pracující v moderních oborech v oblasti IT nebo digitálních technologií pak mají většinou menší hendikep právě v komunikaci. Jejich emoční inteligence bývá nízká nebo jen průměrná.

Vedoucí pracovníci

Mám za sebou koučink několika šéfů, právě podobných firem. Někteří šéfové se těžko zbavovali schémat například v nakládání s financemi(i když firma prosperovala, platy podřízených zamrzly před 5 lety, přestože obrat se zvýšil), v komunikaci byli omezeni různými bloky a konvencemi, neradi pojmenovávali problémy, nechtěli jít do řešení problému, raději z problému utekli, přestože většinou byli velmi kreativní ve svém oboru.

Umíte řídit lidi? Jste leader?

Řízení je však zaskočilo. A tak kromě lídrovských  a manažerských dovedností, time managementu a komunikačních dovedností jsme se soustředili na rozvoj tzv. emoční inteligence. Což  je schopnost  sledovat vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat je a tyto informace využívat k řízení svého uvažování a jednání. Přitom je bezva si uvědomit, že emoční schopnosti nejsou vrozené, jsou získané, můžeme je účinně rozvíjet a  tvoří 80-100% dovedností,  jimiž se vedoucí pracovníci liší od běžných lidí.

Co být skvělým manažerem?

Výzkumy říkají: skvělý manažer má 80%EQ a jen 20%IQ. EQ je sbírka emočních dovedností, které lze stejně jako všechny ostatní natrénovat. Pokud si je vypěstujeme, potíže s chováním zmizí. Např. pokud se člověk naučí obratně zvládat svůj vztek, všechny jeho problémy se vztekem se vyřeší. EQ lze natrénovat dokonce v dospělém věku, tvrzení se opírá o nové odvětví vědy – tzv. Neuroplasticitu. Vychází z představy, že to, co si myslíme, děláme a čemu věnujeme pozornost, mění strukturu a funkci našeho mozku. Pomocí nácviku tak můžeme měnit svůj mozek.

Přínos emoční inteligence

 • Vynikající pracovní výkon – nejdůležitější schopnosti – silná touha po úspěchu, schopnost působit na druhé, koncepční myšlení, analytické dovednosti, iniciativa přijímat výzvy, sebevědomí.Z těchto schopností jsou jen 2 čistě intelektuální(koncepční myšlení a analytické dovednosti), všechno ostatní jsou schopnosti emoční.Vysoká emoční inteligence může pomoci vyniknout v práci každému.
 • Mimořádný vůdčí talent – emoční inteligence propůjčuje lidem lepší řídící schopnosti.

Zkuste si odpovědět na otázky níže, pokud alespoň na polovinu z nich odpovíte ANO, jste OK, pokud ne, bylo by fajn se do rozvoje EQ ponořit.

 • Jak dokážu číst vlastní emoce?
 • Jak se dokážu soustředit?
 • Vím, jak dobře vycházet s ostatními?
 • Dokážu lidem poskytovat zpětnou vazbu a vedení?
 • Dokážu číst ostatní lidi?
 • Vzbuzuji v ostatních důvěru?
 • Jsem schopný seberegulace – tedy dokáži ovládnout svou emoci ve vypjaté chvíli?

Počet sezení: 6 (každé 120 minut)

Témata:

 • Rozvoj emoční inteligence pro vykonávání lídrovské pozice
 • Práce na vnímání zpětné vazby
 • Základní informace o tom, jak funguje mozek a jak reagují podřízení na změnu a „nátlak“
 • Práce se stanovením cílů ,vizí – metody GROW a SMART
 • Upevnění leadershipu– posílení vnímání kompetencí
 • Rozvoj schopnosti motivovat a zaujmout
 • Praktický trénink, nácvik porad, prezentací, konkrétních situací

Cena: 28 000 Kč plus DPH

Pozn: v případě účasti více osob z firmy, cena domluvou