Lidé a vztahy
Lidé a vztahy

Vztahy hýbou naším životem, jsou kořením života . Každý den něco řešíme – v rodině, na pracovišti i mimo něj. Každý není úplně nastavený na efektivní komunikaci a následně se formující vztah.

Za svůj život jsme se mnohokrát zklamali, a na základě zklamání se později chováme. A i když se nám tKoučinko nelíbí, naše hlava reaguje jinak – jde o tzv. metaprogram, který se nám do mysli doslova „zažral“. Nefunkční vztah ať už partnerský , rodinný nebo pracovní bere energii i radost ze života.

Proto je fajn vědět o sobě. Kdo jsem, jaké sdílím hodnoty a co vlastně od vztahů chci. Pokud tohle vím, mohu problémům a krizím ve vztazích předcházet. Někdy stačí se jen vcítit do problematického člověka, se kterým se nemohu domluvit a podívat se na sebe očima pozorovatele.

Takhle rozklíčuji, kdo je kdo… A teď už jen zvolit strategii, ukotvit nové chování ve své mysli a je hotovo. Zní to jednoduše? Ano, je to jednoduché, ale je potřeba vědět, jakým způsobem na sobě pracovat a jak se naučit ovládat svou mysl.

VedoucíZákladem všeho je pak komunikace. Mnohokrát lidé nedokáží přesně vysvětlit, co mají na mysli, nedokáží pohotově reagovat ani správně argumentovat. Věřte, že s těmito vlastnostmi se rodí jen malé procento populace.

Ostatní se musí těmto dovednostem naučit. Koučink využívá množství technik, které pracují i s naším podvědomím, mažou minulost a pomáhají vykreslit a posléze realizovat novou budoucnost .

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA