Firemní koučink

Firma či společnost je množina lidí, kteří mají jeden cíl – vytvářet obrat a zisk firmy. Na různých pozicích se obvykle nacházejí a pracují muži a ženy různého věku, někdy i vzdělání, charakteru a životních zkušeností. Pokud jsou jednotlivé profese na sebe navázány tak, že zaměstnanci či kolegové musí spolu kooperovat, nebývá pracovní proces příliš jednoduchý.

Rodinný přístup?

KoučinkRůzný přístup, chování, pracovní tempo i osobní zaměření zaměstnanců vytváří častokrát na pracovišti napětí a nedobré klima či náladu. Častokrát i vyšší management či vedoucí oddělení přes své vzdělání a zkušenosti nejsou schopni výkonně vést svůj tým, častokrát i firmu. Dochází k nedorozumění na všech úrovních, pracovníci často odcházejí, mění se.

Firemní koučink

Tyto aspekty a mnoho dalších řeší firemní koučink. Během sezení s jednotlivými zaměstnanci i členy vedení se odhalí, kde je zakopaný pes, co ve firmě neladí, co vadí výkonnosti a dobré náladě na pracovišti. Pro zaměstnance důležité, aby při práci měl pocit, že jde dopředu a vzdělává se, že má z práce radost.

A právě tehdy naskočí i vyšší výkonnost. Nic nového pod sluncem – řeknete si… Dokážete ale jako vedení firmy správně rozklíčovat situaci? Nejste příliš zahledění do své vlastní práce, abyste se věnovali poměrům a dobré náladě u Vašich zaměstnanců?

Zvyšte prosperitu firmy

Věřte, že když už toto si uvědomíte, jste na správné cestě. Individuální a týmový koučink ve firmě odhalí problémy, zádrhely i komplikované osobnosti, které nepřispívají k dobré prosperitě firmy.

Počet koučovacích sezení se stanoví na základě požadavků vedení firmy.

Koučování probíhá v sídle firmy, kouč přijíždí na jeden až dva dny dle požadavků zadavatele, kontrakt trvá v průměru 6 – 8 týdnů, sezení probíhají v týdenních intervalech.

Za tuto dobu se rozklíčují základní problémy i komplikované osobnosti, které ničí náladu i efektivitu ve firmě.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA