Zdeňka KárnáTaké jsem učila na střední škole, poznala specifické prostředí školství. Je zajímavé, že se na mě často obracejí pedagogové i ředitelé z různých typů školských zařízení.

Pracovala jsem i v emotivním prostředí médií jak veřejnoprávních, tak soukromých na pozicích moderátorky i reportérky.

Tyto zkušenosti jsem později využila v soukromém sektoru jako poradce pro public relations ve finanční společnosti Home Credit i ve státním sektoru jako tisková mluvčí na Nejvyšším státním zastupitelství.

Rok jsem žila a učila se, jak fungují média za mořem, na americké University of Georgia. Tato stáž mi dala možnost nahlédnout na sebe a okolí z jiné perspektivy, a naučit se ocenit jedinečnost každého z nás.

Pracuji s charismatem, osobností člověka, jeho silnými stránkami i částečně s jeho minulostí.Pomáhám překonat trému a získat sebedůvěru při poradě, meetingu, zkoušce či veřejném vystoupení.

Koučování je pro mě radostí – hlavně když vidím, jak sám klient přichází na věci, o kterých vůbec netušil. Stále je pro mě fascinující, jak je koučink účinný nástroj změny, a jak jsou jeho dopady trvalé.

Sezení se mnou jsou radostná a inspirativní, ve většině případů garantuji reálné výsledky při osobní proměně. Na začátku práce si stanovíme cíl a toho dosáhneme.

Certifikát

Vzdělání

  • Akreditovaný výcvik profesionálních koučů COACHINGWORLD (akreditováno MŠMT)
  • Akreditovaný výcvik profesionálních koučů NLP akademie
  • Trénink lektorských dovedností
  • Trénink přesvědčivého projevu
  • Typologie osobnosti pro nepsychology (Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství)
  • Systém One Brain
  • Přepis limbického otisku – kurs (akreditováno MŠMT CoachingWorld)

Praxe

  • 5 let, jednotlivci z řad zaměstnanců i vyššího managementu, starostové obcí a měst, střední firmy, Penzijní fond České pojištovny, Parabel s.r.o., Nábytek Mikulík, Modern TV s.r.o.
  • Koučink prezentačních dovedností: Teplárny Brno, města Břeclav, Znojmo,Hodonín, Mokrá-Horákov, Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, politické strany a hnutí.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA