Koučování a koučink. Když se při rozhovoru v jakékoli společnosti zmíním o tom, že jsme se začala věnovat koučování, zareagují jen někteří účastníci debaty. Vnímám, že práce rozhlasové a televizní reportérky a moderátorky, které jsem se před lety velmi aktivně věnovala, zní asi zajímavěji,ale přesto vždy začnu přemýšlet nad tím, proč slovo koučink, kouč či koučování vzbuzuje u určitých typů mužů i žen rozpačité reakce.

Proč jsem použila slovo rozpačité? Zjišťuji, že koučování je vnímáno jako vyhledání pomoci, které využívají lidé ne příliš asertivní, ti, kteří se neumějí včas a dobře rozhodnout či ti, kteří mají ve svém životě totální chaos nebo řeší opravdu životně vážný problém. Tedy lidé, kteří jsou z různých důvodů považováni silnějšími členy společnosti za slabé…

KoučováníV diskusi pak se obvykle snažím přítomné přesvědčit o účinnosti koučování a hlavně o tom, co koučování je… Že to není směrování či usměrňování člověka, který přichází s jakýmkoli problémem, že to není navádění na tu či onu cestu ani „tlačení“ k přijetí nové myšlenky nebo směru života či podnikání. Koučink totiž není terapie ani psychoanalýza. Kouč pracuje se zdravými jedinci, kteří buď touží po změně nebo větší efektivitě svých činností či osobní harmonii . To, co je na něm fascinující je fakt, že je o budoucnosti. Kouče nezajímá minulost a neúspěchy či detaily z minulého období života, zajímá jej Váš potenciál, schopnosti a hlavně sny.

Co je to, to koučování?

Co si tedy představit pod aktivitou s názvem koučování? Jednoduše řečeno: otevírání vlastní mysli, duše, nacházení energetických rezerv a odkrývání myšlenek a nápadů, o kterých jsme ani netušili, že náš mozek někde v šedé kůře ukrývá… Vše nacházíte sami, popisujete své niterné pochody nahlas a necháte pracovat svou mysl za přítomnosti kouče . Určitě je k tomu zapotřebí odvaha.

Koučink totiž osvobozuje, koučovaný najednou prozře, uvidí, najde a hlavně pokud je opravdu rozhodnut – zrealizuje. Cokoli- ať jde o zvýšení schopnosti řídit se všemi negativy, které k tomu patří či chodit na schůzky včas nebo být důsledný v kontrole pracovních povinností kolegů či podřízených či změnit svůj život pracovní i osobní.

Možná tyto řádky stále znění jako poučky či fráze, vždyť o manažerských schopnostech, výkonnosti, efektivitě či odkládání úkolů již bylo napsáno nemálo publikací. Koučink je ale něco zcela jiného.Využívá specifických vizualizačních metod a strategií právě vhodných pro objevování talentů, schopností i naší energie takovým způsobem, který nadchne všechny ty, kteří něco na svém životě osobním i pracovním chtějí změnit. Je to samozřejmě o víře – ale ne víře ve smyslu náboženském, ale víře v sebe a své schopnosti.

Ti, kteří byli vychováváni v zákazech, nařízeních či příkazech například ve smyslu peníze mají jen gauneři, podvodníci a veksláci nebo bohatí a mocní jsou zlí či peníze lze vydělat jen velmi tvrdou prací, se dlouhodobě snaží, pracují od rána do večera a úspěch se nedostavuje. Proč? Výše uvedená sdělení jsou zakotvená v našem mozku v podobě tzv. metaprogramu a my se můžeme snažit jak chceme a nic… A v tuto chvíli například může nastoupit koučink, který využívá neurolingvistického programování právě pro tyto případy…

Pohled očima třetí osoby

Nevěříte? Zkuste se pro začátek podívat na sebe očima třetí osoby, pozorovatele…možná uvidíte to, co jste ještě nikdy nezahlédli.A když využijete zkušeného kouče, se kterým se projdete svou novou cestou – otevřou se před vámi netušené možnosti. A to nehovořím jen o výkonnosti a efektivitě, ale i o dobrých vztazích, životní harmonii a zdraví…

Postup je následující: odhodlání ke změně, odvaha podívat se do skrytů své duše, kontaktování kouče, každý týden dvě hodiny soutředění s koučem a výsledek se dostaví…

Někdy však překvapivý,takový, o kterém jsme vůbec nepřemýšleli ani o něm nesnili….

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA