Koučink pro manažery v IT oborech

Počet firem podnikajících v digitálních a IT technologiích narůstá. Mnoho absolventů škol si zakládá vlastní firmy. Jsou odborníci, ale řízení jim nejde, i když zezačátku při budování firmy to tak nevypadá. Většinou mladí muži ve věku od 25 do 40 let mají hendikep právě v předávání kompetencí, obecně v manažerských dovednostech a hlavně v komunikaci.

Jejich emoční inteligence bývá nízká nebo jen průměrná. Mám za sebou koučink několika šéfů, právě podobných firem. Někteří šéfové se těžko zbavovali schémat například v nakládání s financemi (i když firma prosperovala, platy podřízených zamrzly před 5 lety, přestože obrat se zvýšil).

V komunikaci byli omezeni různými bloky a konvencemi, neradi pojmenovávali problémy, nechtěli jít do řešení problému, raději z problému utekli, přestože většinou byli velmi kreativní ve svém oboru. Řízení je však zaskočilo.

A tak kromě lídrovských  a manažerských dovedností, time managementu a komunikačních dovedností jsme se soustředili na rozvoj tzv. emoční inteligence. Což  je schopnost  sledovat vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat je a tyto informace využívat k řízení svého uvažování a jednání.

Přitom je bezva si uvědomit, že emoční schopnosti nejsou vrozené, jsou získané, můžeme je účinně rozvíjet a  tvoří 80-100% dovedností,  jimiž se vedoucí pracovníci liší od běžných lidí.

Výzkumy říkají: skvělý manažer má 80%EQ a jen 20%IQ. EQ je sbírka emočních dovedností, které lze stejně jako všechny ostatní natrénovat. Pokud si je vypěstujeme, potíže s chováním zmizí.

Například, pokud se člověk naučí obratně zvládat svůj vztek, všechny jeho problémy se vztekem se vyřeší. EQ lze natrénovat dokonce v dospělém věku, tvrzení se opírá o nové odvětví vědy – tzv. Neuroplasticitu.

Vychází z představy, že to, co si myslíme, děláme a čemu věnujeme pozornost, mění strukturu a funkci našeho mozku.

Pomocí nácviku tak můžeme měnit svůj mozek.

Přínos emoční inteligence

koučPro vynikající pracovní výkon potřebuje manažer silně toužit po úspěchu, měl by mít schopnost působit druhé, koncepční myšlení, analytické dovednosti, iniciativu přijímat výzvy a samozřejmě sebevědomí a v případě vedení týmu tzv. lídrovské schopnosti.

Z těchto schopností jsou jen 2 čistě intelektuální – koncepční myšlení a analytické dovednosti, všechno ostatní jsou schopnosti emoční.Vysoká emoční inteligence může pomoci vyniknout v práci každému.

Pro EQ Propůjčuje lidem lepší řídící schopnosti.

Obsah kursu

 • Rozvoj emoční inteligence pro vykonávání lídrovské pozice
 • Práce na vnímání zpětné vazby
 • Základní informace o tom, jak funguje mozek a jak reagují podřízení na změnu a „nátlak“
 • Práce se stanovením cílů ,vizí – metody GROW a SMART
 • Upevnění leadershipu– posílení vnímání kompetencí
 • Rozvoj schopnosti motivovat a zaujmout
 • Praktický trénink, nácvik porad, prezentací, konkrétních situací

Počet sezení: 6 (každé 120 minut)

Cena: 28 000 Kč plus DPH ( v případě účasti více osob z firmy, cena domluvou)

Zkuste si odpovědět na otázky níže, pokud alespoň na polovinu z nich odpovíte ANO, jste OK, pokud ne, bylo by fajn se do rozvoje EQ ponořit.

 • Dokážu číst vlastní emoce?
 • Jak se dokážu soustředit?
 • Vím, jak dobře vycházet s ostatními?
 • Dokážu lidem poskytovat zpětnou vazbu a vedení?
 • Dokážu číst ostatní lidi?
 • Vzbuzuji v ostatních důvěru?
 • Jsem schopný seberegulace – tedy dokáži ovládnout svou emoci ve vypjaté chvíli?

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA