Ze studentské firmy – firma s dvaceti zaměstnanci? Problém!

Častým problémem hlavně u start-upů a firem, které zakládají absolventi vysokých škol je naprostá absence dovedností a schopností řídit.

Vysokoškolská firma

Pokud firmu založí 2 až 3 spolužáci- obvykle mají radost z honoráře za první větší zakázku v objemu desítek nebo stovek tisíc, ale když se firma rozjede- začnou větší či menší problémy právě mezi „spolumajiteli.“ Pokud nemají dopředu vykomunikováno – kdo udělá co a za kolik, zákonitě po pár měsících se začnou dohadovat.

Kdo vede, kdo řídí, kdo vyplácí?

StudentiPřece jen ve skupině je vždy jeden nejvíce talentovaný a schopný a ostatní se tzv.vezou a nebo dělají práce tzv. pomocné či dokončují zakázky. Nejvíce se dnes cení ten, kdo umí zakázku sehnat a sjednat dobrou cenu.

Protože bez takové osobnosti si mohou mladí mužové(většinou z oblasti IT) vesele programovat do aleluja aniž by někdo za jejich práci zaplatil.

Kdo je šéf?

Schopnost řídit a uřídit je možné se naučit, ale chce to velkou zpětnou vazbu, upřímnost sám k sobě a ochotu učit se. A právě tento nedostatek komunikace, řízení a vedení – byť jen malé skupiny spolupodnikajících je velkým zádrhelem ve vývoji firmy.

Pokud je ten hlavní – talentovaný podnikatel- úspěšný v získávání zakázek, časem musí také přibrat na práci lidi.

Zvýšení emoční inteligence

A protože obvykle právě u IT pracovníků bývá jejich emoční inteligence na úrovni velmi nízké- začíná mu rychlý vývoj firmy přerůstat přes hlavu. Noví zaměstnanci se ptají, chtějí peníze, smlouvy, benefity… a práci po úvodních měsících přestávají zvládat v termínu.

Musí pak ve firmě být někdo, kdo deadliny hlídá, se zaměstnanci komunikuje, vyslechne je, pochválí a případně nadstandartně odmění za skvěle odvedenou práci.

IT odborníci a komunikace ve firmě

Mladí IT odborníci však milují programování a řídit se jim až tak nechce. Často slyším:“ Mě to kontrolování nebaví, oni mě stejně neposlouchají a vlastně mě ti lidi vůbec nezajímají a pořád chtějí peníze a něco se ptají.“ Ano, firma se rozrostla a začíná mít jinou strukturu.

Tu je ale potřeba přesně pojmenovat – a to už je práce pro někoho, kdo rád řídí … Mladí IT pracovníci, zakladatelé firem se proto uchylují k direktivnímu způsobu zadávání úkolů a přestanou komunikovat.

Je dobré se na sebe v takovém případě podívat očima pozorovatele a vcítit se do zaměstnanců a zamyslet se nad tím, jak mě vnímají.Pokud dojdete ve svých pozorováních k tomu, že působíte povýšenecky, nepříjemně a jen rozkazujete, je čas změnit způsob řízení.

Úspěch ředitele, manažera či jakéhokoli vedoucího totiž záleží z 80% na jeho emoční inteligenci a jen z 20% na inteligenci. Dobrou zprávou je, že emoční inteligenci můžeme rozvíjet!

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA