Koučovací styl řízení, aneb manažerem za dva měsíce

Počet sezení: 8, každé 120 minut, zpětná vazba pomocí kamerového záznamu

Délka trvání : 2 – 2,5 měsíce

Výhody individuálního seberozvoje: rychlejší a účinnější osvojení koučovacích a  manažerských technik, sezení jsou vedena stylem praktického výcviku.

Cena: 35 000 Kč plus DPH

Pro koho je školení určeno:

 1. manažery na vyšších i nižších pozicích
 2. vedoucí oddělení v organizacích a institucích
 3. pro všechny, kteří v manažerské pozici začínají nebo už v ní pracují ,
 4. chtějí zlepšit své manažerské dovednosti a začít využívat koučovací styl řízení

Koučovací styl – co se naučíte

 • Jak funguje mozek – důležité pro delegování pravomocí a sladění výkonu týmuKoučovací styl řízení
 • Práce s typy osobností
 • 4D metodologie – kultivace, zapojení, vize, řízení
 • Vytváření a rozvoj týmů, koučování týmů
 • Práce se stanovením cílů – metody GROW a SMART
 • Upevnění leadershipu – posílení vnímání kompetencí , cítit se v pozici lídra – kouče komfortně
 • Technika navození stavu připravenosti
 • Přesvědčivý projev a jeho podstata –  hlas jako nástroj komunikace , slovo, energie, řeč těla, tón hlasu, dynamika hlasu, odhodlání sdělovat info,zájem/nezájem, detaily/celek
 • Hodnotová slova, rozhodovací systém
 • Jak zajímavě a poutavě prezentovat – každá prezentace čehokoli má své přesné zákonitosti
 • Rozvoj slovní zásoby – speciální cvičení
 • Výcvik koučovacího stylu řízení – příprava na konkrétní akce, porady, stmelování týmů,následný rozbor, analýza pozitiv a negativ, návrhy na další “posun”

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA