Atmosféra na pracovišti

Když se řekne atmosféra na pracovišti, někteří z Vás si jen povzdechnou….jak jen by šla zlepšit…Hlavně v kolektivech ženských tedy v mateřských a základních školách se o pohodě na pracovišti může pedagogům jen zdát. Ale napětí, stres a nejistota panují i  v mnoha malých  a středních firmách i korporátech.

Hustá atmosféra na pracovišti?

Pracoviště a hustá atmosféraZ čeho ale špatná atmosféra pramení? Obvykle jde o změnu ředitele nebo vedoucího kdy kolektiv nebyl na změnu dostatečně připraven, změna proběhla rychle, nebyla vysvětlena ani vykomunikována. Také nový manažer nebo manažerka často neoplývají schopnosti manažera – tedy schopností naslouchání, schopností motivovat a zaujmout, schopností vysvětlit důležité a nutné změny a hlavně talentem lídra! Složitou situaci mívají ti, kteří se na vyšší post dostanou z postu nižšího a najednou jsou povýšeni se všemi zodpovědnostmi.

Kolegové, které znali několik let, je totiž stále berou jako před tím – nerespektují nového šéfa, snižují jeho kvalifikaci i lídrovské schopnosti a nechtějí se přizpůsobit. Mnozí tak dovedou hodně otrávit první dny, týdny i měsíce!

Jeden za všechny nebo všichni za jednoho?

Jiná situace nastává v případě, když nový manažer či ředitel přijde jako cizí člověk z jiného pracoviště či firmy. Nikdo o něm toho moc neví, pokud manažer začne správně – tedy otevřeně a se sebevědomím, může si svou pozici velmi brzy upevnit a tím pádem i dostát změnám, které obvykle při výběrovém řízení sliboval…

Jakým způsobem se tedy dá změnit a zlepšit atmosféra? Nejdříve se musí zanalyzovat, co se vlastně děje…to může udělat jak vedoucí manažer, tak podřízený- ten by ale neměl být sám, měl by mít „pomocníky“. Pak přednést požadavek či analýzu manažerovi a společně hledat řešení. Řešením dlouhodobým a relativně rychlým je koučování.

Koučování pro šéfy, koučování pro zaměstnance

Pokud členové týmu i šéf projdou několika sezeními – obvykle si problém uvědomí, ti, kteří narušovali pohodu na pracovišti si v lepším případě problém uvědomí  – v horším – odejdou. I pro manažera je důležitá zpětná vazba, kterou získá na základě koučování. Pokud je inteligentní a chce svůj tým mít v pohodě – přistoupí na změny, které z procesu koučování „vylezou“.

Kolektiv je zachráněn

V současnosti pracuji v jedné mateřské škole, tým pedagožek novou paní ředitelku nepřijal. Ona sama si v průběhu koučování uvědomila, co bylo problémem – nedostatečná osobní komunikace či direktivní zadávání úkolů… V kolektivu se objevilo několik „potížistek“, které samy blokovaly novinky a nápady vedení… Dnes už si působením kolektivu uvědomují své chování a jednání a jsou na dobré cestě… Jeden kolektiv je zachráněn…

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA