Možná i Vy jste slyšeli od svých maminek nebo babiček větu:“ Vše je v hlavě!“. Někteří podvědomě souhlasili, jiní oponovali.

Pracujte na svém myšlení

Ale ti, kteří opravdu začali pracovat na své mysli, na změně svých postojů, na změně jednání či chování – museli časem souhlasit. On totiž rozdíl mezi úspěchem a selháním (záměrně neříkám neúspěchem) je ve schopnosti sebeovládání. Když totiž změníte své vnitřní prostředí, začnete opravdu s rozmyslem a strategií používat svůj mozek, začnou se měnit věci kolem Vás. Zní to hezky, viďte? Ale jak na to?

Každý jsme jedinečná osobnost- tedy souhra paměti (získané zkušenosti za 200 milionů let vývoje mozku), emocí, myšlení a jednání. Máme tzv. trojjediný mozek – plazí mozek- ten je nejstarší- a je zodpovědný za naše instinktivně pocitové jednání, mezimozek – je zodpovědný za impulzivně emotivní jednání a velký mozek za chladně racionální jednání.

Mozek je velký a nevyužíváme ho

Lidský mozekV každé buňce máme 20 miliard bitů informací, což je asi 500 milionů slov – pro představu 280 000 normostran textu. Na těchto stranách jsou vepsány naše zkušenosti, které jsme získali za milióny let vývoje. A každého z nás náš mozek řídí jinak. Důležité tedy je pochopit jak svoje jednání, tak i jednání lidí kolem nás.

Pochopte se, pochopte svůj mozek!

A právě speciální koučovací techniky Vás dovedou k pochopení sebe sama i k pochopení věcí a dějů kolem Vás. Často totiž jednáme stále stejně, jsme alergičtí na určitý způsob jednání šéfů či kolegů nebo partnerů a mnohokrát reagujeme emotivně a impulzivně, bez rozmyslu… a právě tehdy vznikají ty největší lapsusy, problémy…a někdy již bez možnosti nápravy.

Proč se nenaučit opravdu náš mozek ovládat?

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA