Proč je někdo úspěšný a jiný nikoli?

Určitě často přemýšlíte o tom, proč je ten či onen člověk úspěšný- míněno v tom materiálním slova smyslu- a co je největší „aktivací“ člověka pro úspěch?

Hodně se mluví o motivaci, ale když opravdu úspěšného člověka potkáte a mluvíte s ním, zjistíte, že jde o něco více než o motivaci. Jde o jakýsi vyšší stav…co to je? Jde o emoce, emoční stav, který člověk prožívá v souvislosti s prací, pracovním procesem.

Práce mě baví

Jde o stav, kdy mě práce extrémně baví, v práci se seberealizuji a prožívám pocity flow. Že jste to nikdy nezažili a jste úspěšní? Může být, ale spíše z krátkodobého hlediska, dlouhodobě práci, kterou nemám rád a která mě neuspokojuje, nemohu dobře vykonávat.

Emoční vazba na roli, kterou v práci zastávám, se také rozdvojuje – může mě extrémně bavit práce, ale zároveň mě baví peníze, které za tuto práci dostávám a další atributy spojené s pracovní pozicí – míněna vážnost ve společnosti, různé VIP výhody, osobní nejen pocit důležitosti. Ideální je vyváženost – na jedné straně touha plus vášeň plus láska k práci, na straně druhé peníze a atributy spojené s prací, kterou miluji.

Úspěch? Taky chci!

Myslíte, že úspěch může zažívat jen někdo? Že úspěch může zažívat jen extrémně talentovaný člověk? Nemáte pravdu. Jde o to, zda-li znáte své talenty a schopnosti a zda-li  o nich dovedete přesvědčit buď sami sebe, výběrovou komisi nebo svého nadřízeného… Možná talenty máte, ale odvahu vykročit ze zóny komfortu – tedy zkusit něco jiného, nového – nemáte.

A na tomto místě přichází kouč, který Vás na vlně vlastních schopností, emocí i instinktů dovede k tomu, co si opravdu přejete!

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA