Bloky z dětství ovlivňují náš život

Kromě firemního  koučinku, kde hlavně řeším komunikaci a motivaci na pracovišti a osobního koučinku, kde klienti přicházejí s požadavkem přizpůsobení se změně nebo zvýšení sebevědomí ve vztahu i na pracovišti – věnuji se i koučinku přesvědčivého projevu. Co to znamená?

Málokdo v dnešní uspěchané době používá správně svůj hlas,  jeho intonaci a intenzitu či správnou výslovnost . Viděla jsem mnoho přednášek či prezentací, kdy skvělou myšlenku naprosto shodil špatný mluvený projev a špatná struktura řeči. Náš mozek má totiž omezenou kapacitu vnímání,reaguje na emoce a příběhy a také na hlas jako mocný nástroj komunikace.

Praktické cvičení pro život

Koučka, život není jednoduchýNa nedávném školení pro jednu příspěvkovou organizaci, jejíž zaměstnanci mají v popisu práce odprezentovat jisté množství návrhů či projektů třetí straně – jsem se setkala s mladým mužem. Nazvěme ho třeba Martin. Po teoretické části koučinku s názvem Jak zajímavě, přesvědčivě a bez trémy  prezentovat přichází na řadu část praktická. I Martin si nachystal předem zadaný úkol a začal. Zůstal však k překvapení všech v místnosti sedět za počítačem. A vznikla debata…Proč se krásný, vysoký, štíhlý muž se znělým hlasem schovává? Byl přístupný společné diskusi na toto téma…

Většinou za to může dětsví

Obvykle totiž tyto situace mají svůj základ v dětství. Smějete se? Nesmějte se…Martin si totiž vzpomněl jak na Střední umělecké škole stál modelem spolužákům při hodině kreslení. Stál nahý,  zády ke třídě,  s rukou vztyčenou. Po nějaké době se však probudil na zemi..omdlel. Nic se mu nestalo, ale tento zážitek natolik ovlivnil jeho život, že od té doby nechtěl nic nikde prezentovat. A když – tak jen za stolem, pultem nebo počítačem.

Během individuálního koučování jsme tento „problém“ pojmenovali a  odblokovali. A Martin se stal skvělým  a vyhledávaným prezentérem.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA