Jak prezentovat – přesvědčivě, zajímavě a bez trémy, workshop

Workshop, kde se naučíte více než byste kdy předpokládali

Sobota 12.11.2016 10:00 – 17:00( 12:30 – 13:15 pauza na občerstvení)

Hotel Continental Brno, Kounicova 6, salonek č.6, .1.patro

Obsah školení: “Jak prezentovat…”

  1. Příprava prezentace či řeči – podstata skvělé řeči, metoda AIDA, tvorba srozumitelné, sdělné, jednoduché a vystihující prezentace v Power Pointu, příprava pro řeč”spatra”
  2. Řeč v souvislosti s cílovou skupinou, publikem – analýza
  3. Práce s hlasem – výslovnost, intonace a intenzita hlasu, rétorická cvičení pro správnou a příjemnou mluvu
  4. Práce s pauzou a tečkou
  5. Zvládnutí trémy – speciální techniky
  6. Nácvik konkrétní prezentace

Pro koho je workshop určený?Rozhovory

  • pro manažery či vedoucí pracovníky, kteří potřebují přesvědčit svého nadřízeného o správnosti své myšlenky nebo projektu
  • pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří potřebují přesvědčit své podřízené o nutnosti další práce, změny
  • pro zaměstnance, který prezentuje projekt jako součást jeho náplně práce nebo své myšlenky či změny nebo jakékoli zlepšení
  • pro studenty – prezentace seminární, bakalářské, magisterské či doktorandské práce

Cena: 1250 Kč

Platba: hotově na místě nebo na základě vystavené faktury na účet

Přihlášky na email: zdenka.karna@seznam.cz

Profesní zkušenosti školitele: 4 roky celostního koučování, specializace na koučink přesvědčivého projevu.  15 let novinářských zkušeností při tvorbě prezentací a textů různého rozsahu, talent pro novinářskou zkratku, která je základem působivé a zajímavé prezentace. Školení pro práci s hlasem jako fantastickým nástrojem komunikace.

Reference: Národní ústav vzdělávání Praha, Teplárny Brno, Město Znojmo, Město Břeclav, Město Hodonín

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA