Komunikace, komunikace, komunikace. Slyšíme ze všech stran. Co to ale je? Vždyť mluvit a používat slova přece umíme od dětství.

Samozřejmě, že někdo oplývá širší slovní zásobou a je zábavný, jeho řeč doprovází smích a pohoda. Někdo mluví nudně, větu neumí rozvést, v řeči chybí humor a tedy pointa. Ano, způsobem komunikace se jedinci liší.

Komunikace ano či ne

Pokud pracují v tichu u PC a programují, tak snad ani řeč nepotřebují nebo minimálně. Ale pokud jsme na pracovišti, kde má práce je součástí celku, spoustu úkolů vzniká takzvaně na trase. Nebo dokonce jsem obchodníkem, prodejcem? Pak řeč je to, co mě živí, co bych měl ovládat a být mistrem.

Bohužel se setkávám i s lidmi na pracovištích, kde zaměstnanci komunikují se zákazníky v jakémkoli oboru s těmi, kteří prostě mluvit neumí nebo mají špatně položený, či dokonce skřípavý hlas. Při prezentování výrobku nebo  služby  se berou příliš vážně a neznají míru komunikace. Co tím myslím?

Mluví moc nebo málo

Prodejci  či obchodní zástupci, ať už piva,  automobilů, strojírenských součástek nebo nejmodernějšího softwaru nemají odhad zákazníka. Mluví moc nebo málo, mluví jen odborně a takzvaně small talk – tedy povídání o životě,  počasí či dovolených nepovažují u byznysu za důležité.

Lidská řeč je silný nástroj komunikace

Ale všichni víme, jak to funguje! Pokud nás v showroomu obsluhuje milý, “netlačící” a správně komunikující obchodník – jsme nakloněni pustit i nějaký ten peníz navíc. Pokud vycítíme nátlak a nesympatie, odcházíme.

Prostě řeč je mocný nástroj komunikace, a když naše mluvidla umíme ovládat – dosáhneme všeho, co si přejeme!

Naučíte se mluvit

Kouč vás provede cestou rozšíření slovní zásoby, používání intonace i prací s tečkou a slovními spojeními, kterými prostě oslníte! Naučíte se také pracovat s trémou a zábranami při řeči před publikem. Odlepte se z místa, zanalyzujte Vaše nedostatky v komunikaci a napište.

První sezení je zdarma.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA