V různých souvislostech se hodně se hovoří o takzvané emoční inteligenci. Co to vlastně je?

Emoční inteligence – EQ

Je  to schopnost  sledovat vlastní i cizí pocity a emoce. Rozlišovat je a tyto informace využívat k řízení svého uvažování a jednání. Důležité je při tom vědět, že emoční schopnosti nejsou vrozené, jsou získané! A proto je můžeme  účinně rozvíjet.

Kůň  ovládá své emoce. Umíte to také?

Emoční schopnosti  přitom tvoří 80-100% dovedností,  jimiž se vedoucí pracovníci liší od běžných lidí. Výzkumy říkají: skvělý manažer má 80%EQ a jen 20%IQ .EQ je  tedy sbírka emočních dovedností, které lze stejně jako všechny ostatní natrénovat. Pokud si je vypěstujeme, potíže s chováním zmizí. Např. pokud se člověk naučí obratně zvládat svůj vztek, všechny jeho problémy se vztekem se vyřeší.

Emoce lze vytrénovat

EQ lze natrénovat dokonce v dospělém věku, tvrzení se opírá o nové odvětví vědy – takzvanou Neuroplasticitu. Vychází z představy, že to, co si myslíme, děláme a čemu věnujeme pozornost, mění strukturu a funkci našeho mozku. Pomocí nácviku tak můžeme měnit svůj mozek.

Jak začít pracovat s EQ? Nejlepší je začít  nácvikem pozornosti, tím, že sledujeme pozorně sebe i své okolí a vše si zapisujeme.

Jak mi kouč pomůže?

A pokud Vám emoce opravdu komplikují život a sami si netroufnete je zkrotit , je tady kouč. Naučí Vás speciální techniky pro zvládání těch emocí, které chcete zvládnout.

U vedoucích pracovníků to je nejčastěji vztek v podobě křiku  a nervozity. Samozřejmě, někdy  je podobné” vybuzení” je na místě, ve většině případů však nikoli. Zaměstnanci se obvykle necítí dobře a začínají přemýšlet od odchodu z pracoviště.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA