Koučování je o chtění něco změnit

Přišla za mnou Olga, hezká, upravená, trošku nervózní. Chtěla změnu, ale nevěděla, co si má pod koučováním představit, avšak její dobrá známá mě doporučila. Trošku jsem měla obavy, protože s mladou ženou ve věku 28 let jsme trošku bojovaly. Stále chtěla ubezpečení, že její vynaložené peníze na koučink jsou peníze vynaložené správným směrem…

Po půl roce na úřadu práce už chtěla pracovat a změnit život, ale nevěděla, kde začít. Nakonec se stala jednou z mých nejvíce úspěšných klientů – našly jsme, co by mohla dělat a vzápětí vyhrála pod mým vedením výběrové řízení…. a doporučila mě ..

Když chcete změnu

Jak změnit svůj život? Kouč pomůže.Olga, věk 60, středoškolačka, zapálená divadelní amatérská herečka přišla s problémem, že se jí nevede prodávat kosmetiku. Jako nezávislé kosmetické poradkyni , zapálené pro práci, se najednou přestalo dařit a byznys nešel tak, jak si představovala. Ženy si s ní popovídaly, poklábosily, ale nekoupily. Prošly jsme společně všechny aspekty dobrého prodeje a ona sama rozluštila, že moc mluví a moc tlačí a že asi v jejích očích se zračí chtění výdělku.

Sama na sebe se pod mým vedením podívala očima svých klientek a přišlo prozření: “Vždyť já jsem strašně protivná!Tlačím na ně, nenechám je vydechnout, hustím do nich páté přes deváté vše, co si myslím, že by měly vědět…a pak se divím…“ Představila si také samu sebe, že je to naopak- ona je klientka ve „spárech“ vlastní osoby…

Jste pod tlakem? Uvolněte se!

Vše se uvolnilo, pracovaly jsme na zklidnění, způsobech prezentace a následného prodeje, také úsměvech a celkové pohodě…Sešly jsme se čtyřikrát a rozloučily se…nezdálo se, že Olga je s výsledkem spokojená…

Dlouho se nic nedělo, zprávy od Olgy byly kusé a nespokojené…ale jako už to tak bývá, uběhly tři měsíce a viditelný úspěch se začal dostavovat. Ženy se k ní chovají jinak, ona se cítí při prezentacích lépe a ženy si kosmetiku opravdu kupují.

Buďte svá! Všem se nezavděčíte.

I v jejím osobním životě došlo ke změnám. Přišla o pár tzv. kamarádek, jiné ji naopak začaly respektovat.

Je šťastná, že prošla koučováním a že musela změnit postoj i způsob myšlení. Koučink totiž není jen pro manažery ve velkých korporacích, velmi účinně pomáhá širokému spektru klientů. Ale vždy to jsou lidé, kteří velmi něco chtějí ve svém životě změnit.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA