Koučování projektů

Možná pro některé z Vás tento titulek zní nereálně či divně. Já sama bych se asi v době před 14 měsíci ironicky zasmála a řekla si: když někdo rozumí své práci a dělá ji dlouho – na co potřebuje kouče?

Koučování koučů

Vizualizace nápadůAle věci přicházejí tehdy, když mají přijít. Po mnoha letech poradenství pro komunální politiky a aktivní redaktorské práce mě jednoho dne „osvítilo“ a začala jsem jezdit do Prahy na koučovací tréninky a semináře. A začala jsem chápat a hlavně průběžně všem kolem sebe o koučování s nadšením vyprávět..

U mnohých jsem se tak zařadila mezi „paka“, která věří jakýmsi americkým blbostem… Dalo mi relativně velkou práci některé z těch „starších“ ročníků přesvědčit k ukázkovému koučovacímu sezení….

A ejhle! Jeden z bývalých kolegů – říkejme mu třeba Tomáš přišel do mé kanceláře sice s blahosklonným úsměvem na tváři, ale zároveň s chutí něco zkusit. A děly se věci. ..

Komunikace a naslouchání

Pět firem, z toho dvě vydělávající a dvě tak akorát přežívající jakoby „obživly“ a začaly se vzájemně přeskupovat, komunikovat spolu a posléze se likvidovat…

Vizualizace, stanovení vlastních niterných hodnot, obraz sama sebe viděný očima třetí osoby – tohle všechno navedlo Tomáše na změny, které v následujících měsících udělal…Během třech koučovacích sezení se nejen zklidnil, „ uzdravil“ z dlouhodobé fyzické nepohody , posílil svou sebedůvěru, ale hlavně si ujasnil, co vlastně chce a co nechce…a o tom je koučování…

Chce to ale vyzkoušet…

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA