Lze koučováním zvýšit emoční inteligenci?

Úspěch člověka, který je ve vedoucí funkci – manažerské, na pozici vedoucího oddělení či odboru vychází z toho, jakou má emoční inteligenci. Výzkumy říkají, že  skvělí manažeři mají  z 80% EQ a jen z 20% IQ.

Co je to emoční inteligence?

úspěchSchopnost nejenom se vcítit do pocitů druhého člověka, ale také porozumět svým emocím a umět je ovládat. Jeden ze zakladatelů koučování řekl: „ Rozdíl mezi úspěchem a selháním je ve schopnosti sebeovládání. „A když se nad tím zamyslíme blíže, je to naprostá pravda – kolik problémů na pracovišti i ve vztazích vzniká z tzv. „upřímnosti“?

V emocích prostě řekneme to, co cítíme, co se nám nelíbí a co bychom rádi změnili.

Pokud však nemáme namyšleno přesně, co by mělo být obsahem sdělení a nemáme vymyšlenou formu sdělení – případně kdy a kde a jakým tónem hlasem a jakou intonaci použijeme –  obvykle nastane problém. Mnozí – možná většina manažerů není vybavena EQ a jsou přesvědčeni, že emoční inteligence není důležitá.

Možná se umějí vcítit do kolegy či podřízeného, ale už méně rozumí svým emocím a už vůbec se nedokáží ovládat.

Jak v sobě probudit EQ?

Je to jen vědomým pozorováním okolí, kolegů, podřízených, sebe. Pokud jsem nováček  v pozorování a hodnocení sebe sama – vše si píši- míněno – konkrétní situace, ve kterých jsem jako šéf nebo  partner úspěšný a ve kterých nejsem úspěšný. Až mám zapsáno – snažím se rozklíčovat tu prapůvodní emoci a následné jednání a chování.

A ptám se sám sebe?

  • Proč jsem tak a tak zareagoval?
  • Co mi na situaci vadí?
  • Co mě brzdí v dosažení mého cíle v komunikaci?
  • Co vadí kolegům – partnerovi – na mém chování a jednání?

Zapisovat je dobré alespoň 21 dnů….pak si v klidu sednu, podívám se na zápisky a vyhodnotím. A pokud nemám sílu, odvahu, prostor – obrátím se na kouče. Ale jen v případě, že se opravdu chci změnit, pracovat na svém myšlení, svém chování , na svém rozvoji.

Věřte, že to je dřina, ale vyplatí se!

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA