Víme, s kým žijeme?

Přicházejí ke mně dvojice mladých lidí, kteří spolu chodí nebo už bydlí několik měsíců, někdy několik let. A přesto se neznají. Jak to? Je komunikace ve vztahu tak náročná? Jsou některá témata stále tabu?

Známe se?

Ano, témata jako nakládání s penězi, kariéra, i cíle spolužití nejsou na pořadu dne. Proč? Proč v době sociálních sítí, kde doslova mnozí popisují své nejintimnější pocity, nálady, sdílejí fotografie je tak těžké vyjasnit si, jak společně žít? Často říkám a většina mých klientů se mnou souhlasí, že předmět život se nikde nevyučuje. Začínáme žít stylem pokus a omyl nebo přesně naopak než žili naši rodiče…

Vztahy nejsou složité, to jen lidi spolu málo mluví

Cesta životemA vlastně na začátku vztahu si nevyjasníme, co chceme, na čem nám záleží, jak jsme zvyklí hospodařit s penězi, jak trávit volný čas i kolik času chceme věnovat například vzdělávání.

Později pak může vzniknout problém třeba s rozhodnutím dodělat si školu – když chce žena, partner se nejdříve lekne, jaké pohodlí mu bude odepřeno…když chce muž- partnerka v tom vidí méně času stráveného společně.

Představy o životě

Oba si hájí své zájmy a ve chvíli, kdy jeden z partnerů nepovažuje vzdělání za důležité – začnou problémy, které mohou vést až k rozchodu. S prací na sobě souvisí i sny, cíle a vůbec představy o životě obou partnerů.

Práce, důležitá pro vztah?

Někomu stačí obyčejná práce sekretářky se solidním platem a stálou pracovní dobou, druhý chce využit svůj talent, silné stránky a specifické schopnosti pro práci na sobě – ať už jde o klasické studium na škole střední nebo vysoké, nebo o krátkodobý či dlouhodobý kurs nebo složitější firemní školení včetně získání titulu MBA.

A pak ve chvíli, kdy každý má tzv. ambice jiného rázu – vznikne nepřekonatelný problém. Protože i když se jedna podobná krize překoná, problém dříve či později vybublá znovu.

Zakopaný pes

Je fajn vědět, z jakého prostředí partneři pocházejí, o čem se mluvilo v původních rodinách u snídaně či u večeře, jak spolu rodiče vycházeli, co bylo příčinou rozepří… Protože v dětství a mladší dospělosti bývá zakopán pes.

Je potřeba jej pojmenovat , vykopat na světlo a případně jej poslat na dlouhou procházku…

Nebojme se proto komunikovat, vyjasňovat si situaci, pojmenovávat hodnoty, které sdílíme nebo naopak nesdílíme. Tak si ušetříme zklamání a zároveň poznáme sami sebe.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA