Poprvé jsme se setkala s takzvaným trojjediným mozkem asi před 4 lety na jednom z koučovacích seminářů. Nejdříve údiv, pak porozumění logice a dnes využití i pro normální život. O co jde?

Mozek se neustále vyvíjí

Náš mozek totiž zahrnuje 200 mil. let vývoje, prošel 3 fázemi  a  skládá se  ze tří mozků, které vznikaly postupně a odděleně v rámci evolučního vývoje. Plazí mozek je nejmenší a nejstarší, jde o mozkový kmen, který řídí naše instinkty a pocity. Větší mozek savců a šelem zaujímá mezimozek, ten řídí naši impulsivně – emotivní část jednání a chování a největší velký mozek – takzvaný mozek primátů řídí naše racionální jednání.

Součinnost tří mozků

Součinnost tří mozkůKaždý z těchto mozků produkuje naprosto specifické chování, i když fungují společně.  To, který mozek má u konkrétního člověka převahu a moc je dáno obsáhlou genetickou informací, kterou si přinášíme od svých rodičů. Zkušenosti, které jsme získali během milionů let našeho vývoje, jsou v objemu 280 000 normostran textu!

Zde je položen základ našich myšlenkových procesů, našich emocí, citů, našeho jednání. Tato souhra všeho tvoří jedinečnou osobnost každého člověka.

Na co jsou nám užitečné podobné informace? Pokud známe modely chování lidí, kteří disponují ve svém chování  převážně jedním ze 3 mozků, nepřekvapí a ani nás nevystresuje reakce nadřízeného, kolegy či podřízeného.

Mozek a jeho tři “U”

Podobně informovaný manažer nebo vedoucí oddělení pak jednoduše rozklíčuje, že v kritické situaci, jako je ohrožení pracovní pozice, množství práce navíc, zadání komplikované práce nebo při aplikaci jakýchkoli změn, když je ohroženo to pravé já se chováme na základě vzorce 3U ! Tedy USTRNUTÍ – ÚTOK – ÚTĚK

Jak se projeví Ustrnutí? Člověk má tzv.okno, není schopen  jakkoli zareagovat.

Jak se projeví Útěk? Může jít o útěk z problému a ohrožení do pláče, hysterického záchvatu nebo zhroucení.

Nejčastější reakcí však na pracovištích bývá Útok, v němž chce útočící agresora (nadřízeného, který jen chce kvalitnější a efektivnější práci či aplikace změny) zlikvidovat buď  psychicky nebo  i fyzicky.

Plazí mozek

Lidé, kteří takto reagují, jsou jen „obětí“ svého plazího mozku, který ve chvíli ohrožení reaguje tím, že se chce zachránit! Proto instinktivně zareaguje jedním z těchto třech způsobů.

V takovém případě je bezva se zamyslet nad tím, zdali změna či „naložení“ nové nebo komplikované práce byla dostatečně vysvětlena a vykomunikována.

Manažer či vedoucí takto získají zpětnou vazbu, kterou by měli vyhodnotit a pro příště stanovit novou strategii.

 

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA