Vypadá to jednoduše, ale umět prosadit a posléze získat kolegy či dokonce nadřízeného pro svůj názor, myšlenku nebo projekt není jednoduchá záležitost.

Určitě si každý, kdo začínal na jakékoli vedoucí funkci pamatuje, jakou trému jste měli poprvé, když jste prezentovali změny související s Vaším nástupem do funkce, nový způsob řízení oddělení, odboru nebo firmy. Nebo když jste jako zaměstnanec přišel s Vašimi zlepšováky v oblasti řízení nebo výroby. Knedlík v krku, zvýšený tep srdce, zpocené dlaně, klepající se hlas…

Trémou může trpět každý

Zbavte se trémy, Začátek řeči nebo proslovu  totiž vyvolává těžkou zátěžovou situaci, kterou nemáme vždy pod kontrolou, jsou to reakce řízené vývojově staršími částmi mozku. Co prezentér vnímá? Napjaté očekávání, pohledy, které jsou na něj upřeny. Mozková kůra tyto signály přijímá a zpracovává, ale škála reakcí se po staletí nezměnila, tělo dostává signály k útěku a obraně.

Toto předání signálu se nazývá reakcí sympatiku, které vědomě nemůžeme bezprostředně ovlivnit. Vzniká tréma – zvýšená produkce adrenalinu, zvýšený krevní tlak a puls, zvýšené svalové napětí a frekvence dechu, zúžené zorné pole, tělo reaguje na nebezpečí – chce utéct, nebo se bránit. Tréma může vyřadit z provozu neocortex, který je zodpovědný za prezentační dovednosti.

Může být narušena schopnost logicky usuzovat a souvisle mluvit.

Jak to vše zvládnout?

Jak na zvládnutí této situace? Pokud vím, že jsem trémista – prevence účinnější než léčba. Nejpodstatnější je věnovat přípravě dostatečný čas , před akcí – udělat si dechové cvičení-10 krát rychlý nádech a dlouhý razantní výdech . Na nerušeném místě poslat trému  PRYČ!

Jak? Existují speciální mentální  vizualizační techniky, které je možné se naučit, a tak vystoupení před publikem skvěle zvládat. Chce to ale trénink a nadšení pro zvládnutí problému, který trápí většinu prezentérů, kteří s prezentováním začínají.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA