Jak zajímavě, profesionálně a bez trémy  komunikovat aneb

Hlas jako unikátní nástroj komunikace

Naučte se přirozeně komunikovat s jistotou, vystupovat s elegancí a prezentovat se šarmem.

 • Datum: Sobota 2.září, 9:30 – 15:30 (12:30 – 13:30 přestávka na oběd)
 • Místo: salonek hotelu Continental, Kounicova 6, 601 00 Brno
 • Lektorka: PHDR. Zdeňka Kárná, redaktorka, moderátorka, koučka, praxe v ČT,Primě,Českém rozhlase a Nově
 • Cena: 1 800 Kč (záloha 500 Kč na základě vystavené faktury , po přihlášení,  účet 204427591/0600)
 • V ceně písemné materiály, rétorická cvičení a  profesionálně natočené dvd s výstupem

Obsah kurzu

 • Analýza špatné nebo problematické výslovnosti, intonace a dynamiky hlasu
 • Rétorická cvičení na odstranění negativních hlasových projevů
 • Technika na zbavení se bloků v komunikaci
 • Práce s trémou – techniky na její potlačení a zlikvidování
 • Práce s tělem, mimikou,gesty
 • Struktura řeči – metoda AIDA
 • Praktická tvorba řeči mezi kamarády, na poradě, na prezentaci nebo přednášce
 • Cvičení na rozvoj slovní zásoby
 • Analýza chyb na kamerovém záznamu

Pro koho je kurs vhodný?

KoučkaPro zaměstnance, vedoucí i manažery, kteří komunikují s podřízenými, kolegy i nadřízenými a kteří chtějí skvěle ovládat svůj hlas.

Také pro ty, kteří se ztotožní s následujícím:

 • nedokáži přesně vysvětlit, co mám na mysli
 • před cizími lidmi se stydím mluvit, zadrhává mi hlas a nesnesitelně se potím
 • okamžitá odpověď na otázku ze strany posluchačů –  nedokáži pohotově reagovat
 • na poradě mám svůj názor, ale jsme v takovém stresu, že jej nedokáži sdělit
 • při prosazování svého názoru nebo postoje neumím správně argumentovat
 • chci být skvělý řečník, ale nemám moc příležitostí mluvit
 • moje neschopnost dobře komunikovat mě brzdí v mé kariéře

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA