Větu v titulku může vyřknout jak podřízený zaměstnanec, tak nadřízený malý či velký šéf. V obou případech to není dobře,  vždyť v práci trávíme více než polovinu našeho života…

Mít jasno. Vidět, cítit, slyšet!

Následující řádky čtenáři objasní, co lze v takovém případě dělat. Tři základní otázky u většiny koučovacích technik zní: co vidíš? slyšíš? cítíš? Vypadají na první pohled nezáludně, ale odpovědi na ně se hledají mnohokrát velmi těžce.

Zkuste se vcítit do Vašeho vedoucího odboru, náměstka či ředitele a podívat se na sebe jejich očima…zjistíte, že to není vůbec jednoduché a že vlastně nevíte, jak Vás Váš nadřízený vidí, za co Vás obdivuje a respektuje , případně co k Vám cítí.

Máte zpětnou vazbu?

Ona totiž zpětná vazba je pro určitý typ lidí velmi těžká, neumí se na sebe podívat očima šéfa a mohou dělat stále stejné chyby a motat se v začarovaném kruhu.

Váží si Vás váš šéf?

Stejně to funguje obráceně – setkávám se s manažery, řediteli  i vedoucími odborů, kteří cítí jistou nespokojenost či napětí ve firmě či organizaci nebo instituci, ale neumějí říci proč…znamená to, že nikdy se moc nezajímali o to, co jejich podřízení cítí, co prožívají, jak vážně a s profesionální úctou berou jejich nápady či úkoly.

Ženy na pracovišti

Máme rádi svého šéfaSložitá situace bývá v kolektivech, kde převládají osoby ženského pohlaví – tedy ve školském prostředí všech stupňů. Pokud takovému například pedagogickému  kolektivu  učitelek nevelí dostatečně sofistikovaný a manažerskými dovednostmi oplývající šéf či šéfka, může docházet k velkému napětí, nespokojenosti zkrátka k „blbé“ náladě či atmosféře.

Mnohokrát ani nejde o podstatné pracovní záležitosti, ale jen o nedostatečnou či špatnou  komunikaci. V této chvíli přichází kouč, použije techniky zpětné vazby a prožívání společně s vizualizací a se atmosféra začne měnití…Nejde to ovšem ze dne na den a také „to“ bolí…práce s myšlenkami, emocemi a jejich zvládnutím je těžká „makačka“. Ale výsledek stojí za to!

Pro skvělé výsledky se do práce musíte těšit!

Máte pocit, že se  na Vašem pracovišti špatně komunikuje, kolegové se necítí dobře a šéf  či šéfka Vás řídí direktivně? Nastavte mu/jí zrcadlo, ráda přijedu a předvedu koučovací techniky, které Vaše pracoviště změní… a Vy se opět budete těšit do práce.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA