V dnešní rychlé , digitální době se velmi často setkávám a mé služby vyhledávají mladí mužové a ženy plus mínus 30 let.

Lidi trápí víra v sebe – generace si moc nevěří

Co je nejvíce trápí? Víra v sebe, ve vlastní schopnosti, ve vlastní dovednosti.

Sebedůvěra. Generace třicátníkůKdyž před asi třemi lety přišla s tímto problémem slečna, studentka medicíny s výborným prospěchem a s pytlem historek o nepovedené zkoušce, trapném rande, nudě doma z důvodu studu mezi vrstevníky,  myslela jsme si, že je výjimkou. Vždyť přece generace vyrůstající již v „kapitalismu“, s možností studia v zahraničí, práce v amerických či německých firmách nemůže být stydlivá, nevěřící si a utíkající od možnosti zaujímat zodpovědný post či funkci.

Odstraňte bloky v sobě

Ale je to tak. Citlivý, vzdělaný mladý člověk ať už pohlaví ženského nebo mužského má bloky a brzdy související s malou vírou v sebe… je tam jeden společný jmenovatel: dětství a  přísná „nediskutující“ výchova v rodině, zkrátka direktivní otec nebo matka. Mladí lidé vychovaní právě v těchto podmínkách jsou sice vzdělaní, jsou šikovní ve  sportech a jazycích, umějí  tančit a lyžovat, ale v umění prosazení se na pracovišti a také ve vztahu jsou bezmocní, slabí… Generace třicátníků.

V tuto chvíli jsou na řadě koučovací techniky, které dokáží „vykopat“ z člověka jeho sílu, sebevědomí a sebedůvěru.

Našli jste se v těchto řádcích? Pokud ano, pište, volejte…za 2 měsíce práce  se z Vás stane „Nový člověk“. Tento „Nový člověk“ bude vnímán svým okolím naprosto jinak a začnou se dít „Věci“.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA