Slovo komunikace skloňujeme ve všech pádech. Hovoří o správné komunikaci pedagogové, manažeři, politici i matky na mateřské dovolené. Když však přijde na věc, každý má trošku o té správné komunikaci jiné představy. A většinou ti, kterých se problém dotýká, si nějakých chyb nejsou vědomi. Často se totiž o jejich firmě či oddělení říká: tam je problém, chybí komunikace.

Komunikaci k pochopení zamestnancůV menší obchodní firmě jsme dostala zadání trošku firmu „refreshovat“. Vedení totiž mělo dojem, že tam je špatná atmosféra, zaměstnanci si dělají naschvály, někteří dokonce nepředávají informace,jiní strpí bájnou lhavostí v souvislosti s dokončováním úkolů. Na koučink jsem dostala šest lidí – mužů i žen různého věku, polovina z nich byla ve vedoucích pozicích, druhá polovina byla tzv. konfliktní.

Ze začátku se zdálo, že hlavním problémem firmy je její majitel, který byl náročný, úkoly vyžadoval včas a přesně a občas i na zaměstnance zakřičel. A někteří tento způsob chování nesli těžce.

Kouč pomůže ve firemní komunikaci

V průběhu setkávání se však věci dostávaly jiný a přesnější význam. V průběhu koučování se objevila jistá povýšenost a nekomunikativnost jednoho ze spoluzakladatelů firmy a pravé ruky majitele a následně i jeho bratra, který do firmy přišel později. Bratři si vytvořili vlastní systém fungování , částečně vědomě a částečně nevědomě a úspěšně odrazovali od práce další kolegy. Jeden z bratrů po prvním koučovacím sezení vycítil, že je ohrožen, takže další sezení již odmítl se slovy, že mu to nic nedává.

Samozřejmě když někdo nechce, nelze jej nutit. Zpráva se okamžitě po firmě rozšířila, byla ostatními komentována a vše se uvolnilo,kolegové přestali mít strach a začali být na sezení aktivnější. Během měsíce jsme rozklíčovali většinu problémů a zádrhelů včetně kritiky majitele firmy. Na samostatném sezení si i on sám uvědomil, že určité úkoly, které on vyžaduje od zaměstnanců, snesou pozdější lhůtu dodání a že jim musí dát jistou volnost pro práci.

Zajímavé bylo, že efekt koučování přišel až za půl roku.

Komunikací ke klidu

Protivní bratři, kteří otravovali ostatní zaměstnance sami odešli, jejich podřízená, která nechtěla převzít zodpovědnost během jejich vedení, protože s nimi neměla společné názory se „oklepala“, uvolnila a uklidnila a stala se z ní velmi výkonná a kreativní pracovnice.

Koučováním se totiž uvolnila atmosféra i potenciál zaměstnanců i vedení firmy.

Co mě vlastně přivedlo ke koučinku? Potřeboval jsem někoho, kdo mi poradí, jak se mám zachovat v určitých situacích.

Kdo mi řekne, co mám dělat proto, abych už nebyl tím otloukánkem. Byl jsem na dně, v době kdy jsem Vás kontaktoval, jsem byl na totálním dně a potřeboval jsem se vyhrabat. V té době pro mě byla téměř jakákoliv komunikace i s těmi nejbližšími neuvěřitelně náročná a téměř pokaždé i hodně zraňující.

Až díky koučinku si člověk uvědomí, že už teď je vlastně dokonalý a nemusí se za ničím honit, že má všechno, co pro život potřebuje a zároveň si uvědomí, že je nutné dělat v životě kroky. A uvědomí si, že není oběť, ale tvůrce. (Celá reference)

Ladislav, 29let

Rádi bychom i s manželem vyjádřili poděkování „Kouči“ paní Zdeňce Kárné, která nám „zachránila“ naši společnou obchodní firmu.

Jsme menší kolektiv 20 lidí, ale i tak má každý z našich spolupracovníků, jak už to v životě bývá, menší nebo větší starosti.

Pozorovali jsme na některých zaměstnancích, že je práce nebaví a viditelně nejsou spokojeni, i když sami nedokázali definovat proč. Došlo nám, že na to sami nestačíme…

Už první kontakt s p. Kárnou nám přinesl úlevu a naději, že řešení existuje a my dáme náš nespokojený a rozhádaný kolektiv opět dohromady. Přes polovina zaměstnanců, včetně nás – majitelů, si prošla minimálně 2 až 3 sezeními s paní Zdeňkou v odstupu 2-3 týdnů a výsledek se dostavil.

Někdy se prostě se svými problémy lépe svěříme „cizímu“ než nejlepšímu příteli, ale je pravdou, že koučování probíhalo v důvěrném rámci. Po sérii koučovacích sezení jsme provedli malé personální úpravy, naučili jsme se všichni lépe naslouchat potřebám druhých a pracujeme na rozvoji svého sebeuvědomění.

Tak zkušeného kouče, jako je paní Zdeňka Kárná, můžeme všem jedině doporučit. Děkujeme.

Koučink s paní Kárnou byl pro mne naprosto novou zkušeností, která mi umožnila poznat lépe sama sebe, své priority a životní hodnoty.

Pomohl mi uvědomit si,  co chci a jak toho dosáhnout. Po každém společném setkání jsem se cítila plná elánu, nových podnětů a nápadů a odhodlání do další práce.

S každým sezením jsme se společně dostávaly k novým a novým věcem a otázkám, které jsem si dosud sama nikdy nepoložila a odpovědi na ně mi pomohly a dál pomáhají v mém osobním i profesním životě.

Jednatelka výrobní firmy na Moravě

Se Zdeňkou Kárnou jsme společně prošly už delší cestu..pomohla mi s přesvědčivým projevem, který ke své práci potřebuji a hlavně s motivací, kterou jsem průběžně ztrácela.

Hodně jsem zapracovala i na zvýšení víry ve své vlastní schopnosti, koučovací sezení mě baví a vždy si odnáším domů mnoho věcí k přemýšlení. Kdo chcete opravdu vylepšit svůj život, zkuste koučink.

Paní Magda
slečna Magda

Paní Iva se nemohla najít a objektivně neměla důvod k nespokojenosti. Po skončení koučování nalezla sílu a vůli k dokončení vysoké školy
Co mi dal koučink?
1. objevila jsem v sobě to, o čem jsem vůbec nevěděla……
2. znovuobjevila to, na co jsem už zapomněla…..
3. ujasnila to, co si z toho objeveného a znovuobjeveného uplatním v praxi

Paní IVA